KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BYTU

Rekonstrukce bytu v panelovém domě je velmi specifickou stavební prací, protože se jedná o obydlený dům. V řadě případů se rekonstrukce provádí za provozu domácnosti, především pokud se rekonstruuje bytové jádro.

Z toho důvodu jsou na stavební firmu kladeny vysoké nároky na čistotu, rychlost a kvalitu prací. Často si ani investor nedokáže představit, jak náročná je koordinace řemesel a jak je důležitý výběr kvalitní firmy.

Celou rekonstrukce lze rozdělit do několika pracovních celků, které na sebe musí plynule navazovat nebo se částečně prolínat.

BOURACÍ A PŘÍPRAVNÉ PRÁCE

Ze všeho nejdříve je nutné připravit stavbu pro odborná řemesla. Pokud se mění staré bytové jádro je nutno staré vybourat, odstranit starou elektroinstalaci, linoleum a oškrábat omítky. Je důležité řádně zvážit i tuto fázi, protože pokud se rozhodnete vyměnit staré ocelové zárubně za nové obložkové je lépe bourat najednou.

Velmi důležitou součástí těchto prací je úklid stavebního odpadu. V rozpočtu je třeba pamatovat i na tuto část, protože odvoz kontejnerů suti je nezbytnou součástí prací. S tím souvisí i úklid a čistota v domě. Nezřídka se stávala součástí sousedských sporů suť rozšlapaná po schodech.

V případě výměny elektroinstalací nebo nového rozvodu topení je vhodné zahrnout do bouracích prací i vysekání drážek pro rozvody tak, aby se veškeré tyto práce provedly v jednom kroku. Ne vždy je to však možné.

ZDĚNÍ PŘÍČEK

Pokud měníte staré bytové jádro bude nutné postavit nové zdi, které vytvoří dispozici nového jádra. Většinou se takové zdění provádí z pórobetonových tvárnic, které jsou lehké, snadno opracovatelné a dobře se na ně nanáší finální omítka. Díky lehkosti nezatíží nosnou konstrukci, takže není nutné řešit statickou stránku rekonstrukce.

NOVÉ ROZVODY ELEKTROINSTALACÍ

Při kompletní rekonstrukci bytu je běžná i výměna elektroinstalace. Ve starších bytech je nutné vyměnit pojistkovou skříň, natáhnout nové vedení a většinou nedostačují počty zásuvek nebo jejich rozmístění. Samotné rozvody se dělají hned po bouracích pracích, kdy se do připravených drážek umístí vedení a zedníci tyto drážky následně začistí.

Zapojení a kompletace přijde na řadu až po dokončení všech omítek. Všechny tyto práce musí být provedeny odbornou firmou.

INSTALATÉRSKÉ PRÁCE

Součástí rekonstrukce jsou také instalatérské práce, dodávka sanitární techniky a její zapojení. Protože se jedná o řemeslně odbornou práci, musí ji provádět odborná firma. Podobně jako u elektroinstalací, přijdou na řadu nejprve rozvody, samotné osazení zařizovacími předměty je na řadě až po dokončení obkladů a dlažeb.

NÁVRH KOUPELNY A JEJÍ ZHOTOVENÍ

Ze všech místností, které jsou v bytě rekonstruovány se dostává největší pozornosti právě koupelně. Výběr vhodného dekoru nebo barvy obkladů a dlažby. Nový záchod, vana, sprchový kout, to vše jsou prvky, nad nimiž se tráví vášnivé debaty. Vizualizace návrhu je ideálním způsobem jak převést představy do skutečnosti. Samotná vizualizace není však jen obrázkem, ale i pomocníkem pro řemeslníky, kdy se například spárořez stává nezbytnou součástí práce obkladače.

NOVÉ OMÍTKY A VYMALOVÁNÍ BYTU

Všechny oškrabané stěny, včetně nové postavených, je nutné nejprve napeneterovat a následně omítnout. Penetrace podkladu je velmi důležitá. Díky ní dojde k lepšímu propojení podkladu s novou cementovou stěrkou. Lidový výraz pro cementovou stěrku je lepidlo a jedná se o tenkou vrstvu omítky, na kterou je následně nanášen štuk. Při aplikaci stěrky je nutné vložit do mokrého materiálu armovací tkaninu, známou jako perlinka. Bez této tkaniny bude docházek k vytváření prasklin v omítce. Po vyschnutí stěrky a naštukování přichází na řadu výmalba. Dnes je k dispozici řada kvalitních materiálů, nejen v bílé barvě a byt tak můžete zpestřit různě barevnými stěnami.

POKLÁDKA NOVÝCH PODLAHOVÝCH KRYTIN

Při rekonstrukci není často možné dosáhnout ideálně rovného povrchu podlah a pak přichází na řadu některá z nivelačních hmot, která zajistí dokonale rovný povrch pro pokládku nových podlahových krytin. Přestože by se mohlo zdát, že jako poslední přijde na řadu výmalba, není to vždy pravda. Například u podlah dřevěných nebo korkových přichází malba na řadu před pokládkou krytiny, aby nedošlo k jejímu znečištění. V případě keramické dlažby to tak není a maluje se až po dokončení pokládky.

DOKONČENÍ A PŘEDÁNÍ BYTU

Zdárné a rychlé dokončení celé rekonstrukce je v zájmu nejen stavební firmy, ale i investora, který chce již bydlet. Doba trvání celé rekonstrukce standartního bytu v panelovém domě nepřesáhne dva týdny a veškeré práce jsou provedeny na klíč.